Školení trenérů III. třídy

Renda Novotný, Martin Švihla, Jan Pertlíček a host programu Miroslav Skála

6. 10. 2012 9:30 - 6. 10. 2012 17:00
Karlín

Pozvánka na školení trenérů III.třídy České federace aikido

Které proběhne dne 6. října 2012 v SEI Aikido DOJO na adrese Praha na ul. Lublaňská

Začátek v sobotu od 09.30h, ukončení cca 17.00h

Podmínky:

Technický stupeň min. II.kyu, věk 18. let

Případné nedodržení technických požadavků je třeba konzultovat s PTK ze strany vedoucího oddílu – předem.

Přihlášky zasílejte v e-podobě na adresu : renda.aikido@seznam.cz nejpozději do 31. září 2012.

Upozornění : školení platí pouze 2 roky a prodloužení bez účasti na školení není možné!

Cena, pomůcky a program v příloze.