seminář Aikido

Ondřej Malina, 6. dan

21. 4. 2012 - 22. 4. 2012
Domažlice

Už několik století to bude, kdy Jan Sladký zvaný Kozina chodské povstání proti Wolfu Vilému Lamingerovi vedl. V dobách dávných na Chodsko také mistr Ondřej Malina a mnozí další mistři zavítali a Chody bojovému umění Aikido učili, šlechtě aby lépe se brániti mohli, ba co lépe, aby s ní v harmonii žíti se naučili.

Na vědomost se dává, že mistr

Ondřej Malina, 5. dan

se po letech do Domažlic vrací a seminář vésti bude. Ubytování zajištěno v Bozdíši na statku nedaleko Domažlic.